EH 1K EXTERIÉR - Hydroizolačná hmota do exteriéru 3 kg
25,33 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
EH 1K EXTERIÉR - Hydroizolačná hmota do exteriéru 3 kg
25,33 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Elastická hydroizolačná hmota vhodná na vodorovné aj zvislé plochy v exteriéri s tixotropnými vlastnosťami.Je určená pod keramické obklady a dlažbu na balkóny, terasy, lodžie, pivnice a pod.Po zaschnutí hydroizolácie sa vytvorí elastický, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu.Hydroizolácia je vhodná na viaceré druhy povrchov ako sú betónové, cementové, vápenno-cementové podklady, betón, silikátové a pálené tehly, pórobetón, sadrokartón, cementovo vláknité, preglejkové, drevotrieskové a OSB dosky.Výdatnosť:- 0,7 kg/m2Riedenie:- neriedi saPríprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnoty.Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť vysušené a spevnené.Pred aplikáciou hydroizolácie podklad napenetrujte akrylátovou univerzálnou penetráciou v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaHmota je pripravená priamo na použitie.Prvú vrstvu nanášajte štetcom, valčekom alebo stierkou o hrúbke cca 0,5 mm.Ďalšiu vrstvu odporúčame aplikovať po zaschnutí prvej vrstvy - cca 6-12 hodín.Druhú vrstvu nanášajte v priečnom smere o hrúbke cca 0,5 mmNa úplne suchú izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu.Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá.Čistenie náradiaVšetky pracovné pomôcky je nutné okamžite umyť vodou. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje 30 g/l VOC.

1K INTERIÉR - Hydroizolačná hmota do interiéru 12 kg
81,87 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
1K INTERIÉR - Hydroizolačná hmota do interiéru 12 kg
81,87 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Jednozložková, polotekutá hmota vhodná na vodorovné a zvislé plochy v interiéri. Používa sa pre vytvorenie vodotesného podkladu pod keramické obklady a dlažby.Hmota je tixotropná - pri aplikácií nesteká.Po zaschnutí hydroizolácie sa vytvorí elastický, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu.Je vhodná na viaceré druhy podkladov ako sú betónové, cementové, vápenno – cementové podklady, betón, silikátové a pálené tehly, pórobetón, sadrokartón, cementovo vláknité, preglejkové, drevotrieskové a OSB dosky. Výdatnosť:- 0,7 kg/m2Riedenie:- neriedi saPríprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnoty.Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť vysušené a spevnené.Pred aplikáciou hydroizolácie podklad napenetrujte akrylátovou univerzálnou penetráciou v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaHmota je pripravená priamo na použitie.Prvú vrstvu nanášajte štetcom, valčekom alebo stierkou o hrúbke cca 0,5 mm.Ďalšiu vrstvu odporúčame aplikovať po zaschnutí prvej vrstvy - cca 6-12 hodín.Druhú vrstvu nanášajte v priečnom smere o hrúbke cca 0,5 mmNa úplne suchú izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu.Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá.Čistenie náradiaPracovné náradie ihneď po skončení prác umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje 30 g/l VOC.

1K INTERIÉR - Hydroizolačná hmota do interiéru 5 kg
36,05 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
1K INTERIÉR - Hydroizolačná hmota do interiéru 5 kg
36,05 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Jednozložková, polotekutá hmota vhodná na vodorovné a zvislé plochy v interiéri. Používa sa pre vytvorenie vodotesného podkladu pod keramické obklady a dlažby.Hmota je tixotropná - pri aplikácií nesteká.Po zaschnutí hydroizolácie sa vytvorí elastický, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu.Je vhodná na viaceré druhy podkladov ako sú betónové, cementové, vápenno – cementové podklady, betón, silikátové a pálené tehly, pórobetón, sadrokartón, cementovo vláknité, preglejkové, drevotrieskové a OSB dosky. Výdatnosť:- 0,7 kg/m2Riedenie:- neriedi saPríprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnoty.Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť vysušené a spevnené.Pred aplikáciou hydroizolácie podklad napenetrujte akrylátovou univerzálnou penetráciou v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaHmota je pripravená priamo na použitie.Prvú vrstvu nanášajte štetcom, valčekom alebo stierkou o hrúbke cca 0,5 mm.Ďalšiu vrstvu odporúčame aplikovať po zaschnutí prvej vrstvy - cca 6-12 hodín.Druhú vrstvu nanášajte v priečnom smere o hrúbke cca 0,5 mmNa úplne suchú izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu.Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá.Čistenie náradiaPracovné náradie ihneď po skončení prác umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje 30 g/l VOC.

CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota 5 kg
43,39 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota 5 kg
43,39 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Elastická hydroizolačná hmota určená na povrchové bezšvové hydroizolovanie podkladov pred lepením obkladov a dlažieb v interiéri - kúpeľne, toalety, práčovne alebo kuchyne.Na hydroizolovanie podláh v sprchových kútoch a sprchách so zapusteným odtokovým žľabom odporúčame použiť hydroizoláciu Ceresit CL 50.Podkladom pre hydroizoláciu môže byť betón, cementové potery, sadrokartón, podklady zo sadry, anhydrit, sadrovláknité dosky alebo vápenno-cementové omietky.Výdatnosť: - cca 1,1 kg/m2Príprava podkladuHydroizoláciu aplikujte na suchý, pevný, čistý a tvarovo stabilný podklad, ktorý neobsahuje oddeľujúce častice a látky znižujúce priľnavosť.Existujúce znečistenia, maľby a vrstvy s nízkou priľnavosťou odstráňte.Povrch podkladu musí byť rovný bez hlbokých trhlín a prasklín.Hladké povrchy omietok a vyrovnávacích stierok prebrúste.Pieskujúce podklady a zaprášené podklady zbavte prachu a natrite základným náterom Ceresit CT 17, rovnako aj ostatné typy nasiakavých podkladov.Po natretí nechajte náter schnúť minimálne 2 hodiny.AplikáciaPred použitím hydroizoláciu dôkladne premiešajte nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.Produkt je pripravený na použitie a neriedi sa.Neriedenú hydroizoláciu nanášajte pomocou hladidla, valca alebo štetcom.Na získanie vodotesnej ochrany podkladu je nutné naniesť najmenej 2 vrstvy o celkovej hrúbke minimálne 1 mmPrvú vrstvu nanášajte vždy hladidlom alebo štetcom.Druhú vrstvu nanášajte hladidlom, valcom alebo štetcom po uplynutí cca 1,5 hodiny.Vrstvy nanášajte krížom na seba.Izolačnú vrstvu je nutné v dilatačných a prechodových škárach zosilniť vložením izolačného pásu CL 82.tesniace pásy vložte do čerstvej prvej vrstvy a zapracujte pomocou druhej vrstvy.Už po 4 hodinách od nanesenia druhej vrstvy je možné lepiť keramické obklady a dlažby.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácieEUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT) Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

JUB HYDROSOL decor base - dekoratívna vodoodpudivá hmota 8 kg báza
54,72 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
JUB HYDROSOL decor base - dekoratívna vodoodpudivá hmota 8 kg báza
54,72 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

HYDROSOL DECOR BASE Vnútorná, predpripravená elastická hmota určená na dekoratívnu úpravu stenových a stropných povrchov, na ktorých je požadovaná odolnosť voči vode a mechanickému poškodeniu.Môže byť použitá v kúpeľniach, WC, kuchyniach a priestoroch, ktoré sú opakovane alebo len občasne vystavené vode.okrem mechanickej a vodotesnej ochrany aj vyhotovenie dekoratívnych techník.Spolu v kombinácií s Jupol Strong dosiahnete estetický a funkčný vzhľad priestorov bez škár a jednoduchý na údržbu.Vhodnými podkladmi pre použitie sú jemné drsné betónové povrchy, jemné cementové a vápennocementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové dosky, keramické obklady, kvalitné minerálne a disperzné vyrovnávacie hmoty, dobre prídržné disperzné staré nátery, vláknocementové dosky a pod.Konečnú vrstvu ochránite:a) dvojkomponentným polyuretánovým náterom Hydrosol Polyurethane 2Kb) hmotou Hydrosol Express 1K (pri viac zaťažených povrchoch)Výrobok nie je vhodný pre použitie na podklady, ktoré sú neustále pod vodou.Príprava podkladuA) Ak materiál aplikujete ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na nezaťažené povrchy:Podklad musí byť mierne drsný, tvrdý, suchý, čistý, bez nesúdržných častíc, prachu a iných nečistôt.Hrubé povrchy a povrchy s ostrými hranami vhodne prebrúste alebo zrovnajte a zahlaďte, veľmi hladké primerane zdrsnite.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne jeden deň pre každý mm hrúbky.Betónové povrchy je potrebné nechať schnúť minimálne 1 mesiac.Pri veľmi nasiakavých podkladoch je povinný základný náter (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.).Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu (riedenie s vodou v pomere 1:1) alebo vodou zriedený Jukol Primer (riedenie s vodou v pomere 1:1).B) Ak materiál aplikujete ako dekoratívnu ochranu klasicky upravených stien:Podklad musí byť mierne drsný, tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, bez mastnoty, oleja, prachu a iných nečistôt.Hrubé povrchy a povrchy s ostrými hranami vhodne prebrúste alebo zrovnajte a zahlaďte, veľmi hladké primerane zdrsnite.Podklady musia byť čo najlepšie zrovnané, bez priehlbín a hrebeňov - v prípade potreby ich ešte prebrúste a odprášte.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne jeden deň pre každý mm hrúbky.Betónové povrchy je potrebné nechať schnúť minimálne 1 mesiac.Pri veľmi nasiakavých podkladoch je povinný základný náter (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.).Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu (riedenie s vodou v pomere 1:1) alebo vodou zriedený Jukol Primer (riedenie s vodou v pomere 1:1).C) Ak materiál nanášate ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na stávajúce keramické obklady:Keramické obklady musia byť dobre prídržné k podkladu, bez dutých miest, suché, čisté, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.Škáry musia byť zrovnané do roviny keramických obkladov.Na vyplnenie a zrovnanie škár odporúčame použiť veľmi pružnú disperznú škárovaciu hmotu Akrinol Fugamix.Veľmi nerovno položené keramické obklady, ktoré z roviny vystupujú o viac ako ±0,5 mm /0,1 m;1 m alebo 2 m nie sú vhodné na vyššie uvedenú úpravu vodotesnou hmotou.Na keramické obklady pred náterom hmoty aplikuje Akrinol Super Grip.AplikáciaVodotesnú hmotu pred použitím dôkladne premiešajte.Pri aplikácií štetkou je možné riedenie vodou do 5%.A) Ak materiál aplikujete ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na nezaťažené povrchy:Hydrosol Decor Base aplikujte v dvoch alebo troch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1 mm.Hrúbka jednotlivých vrstiev musí byť cca 0,5 mm.Hmotu pre každú vrstvu nanášajte na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu (doba schnutia je cca 1-2 hodiny).Hmotu každej nesledujúcej vrstvy nanášajte kolmo na predchádzajúcu.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú resp. tretiu vrstvu môžete prebrúsiť jemným brúsnym papierom.Konečný suchý film následne upravte s Hydrosol Polyurethane 2K v dvoch vrstvách.V prípade hladkého a rovnofarebného povrchu použite Jupol Strong v 2 vrstvách.B) Ak materiál nanášate ako dekoratívnu ochranu na zaťažených povrchoch klasicky upravených stien a nanášanie na stávajúcu keramiku:Povinné je najskôr použitie hmoty Hydrosol Express 1K, ktorú aplikujte v dvoch alebo v troch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1 mm.Prvú a druhú vrstvu môžete nanášať murárskou štetkou a hladidlom - hrúbka jednotlivých vrstiev je cca 0,5 mm.Hmotu pre každú vrstvu nanášajte na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu.Ďalšiu vrstvu vždy nanášajte kolmo na prechádzajúcu vrstvu.Pri použití výrobku na stávajúcich kamenných alebo keramických obkladoch odporúčame armovanie povrchov plastifikovanou sklotextilnou mriežkou JUBIZOL, ktorú osadíte do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.do stykov vertikálnych a horizontálnych plôch, do prestupov potrubí a iných prestupov osaďte špeciálne pružné tesniace pásky a manžety, ktoré tiež osadíte do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.Výrobok nie je vhodný na použitie na samolepiace pásky!Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. tretiu vrstvu, prebrúsime jemným brúsnym papierom.Hmota sa oveľa ťažšie brúsi ako bežné vyrovnávacie hmoty, preto odporúčame jej nanesenie a zrovnanie čo najlepšie a čo najhladšie bez priehlbín a hrebeňov.Dekoratívna úprava s Hydrosol Decor Base je možná ihneď, keď je hmota Hydrosol Express 1K suchá.Hmotu nanášajte nerezovým oceľovým hladidlom.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. tretiu vrstvu, prebrúsime jemným brúsnym papierom.

JUB HYDROSOL decor base - dekoratívna vodoodpudivá hmota 8 kg tónovaný
67,68 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

HYDROSOL DECOR BASE Vnútorná, predpripravená elastická hmota určená na dekoratívnu úpravu stenových a stropných povrchov, na ktorých je požadovaná odolnosť voči vode a mechanickému poškodeniu.Môže byť použitá v kúpeľniach, WC, kuchyniach a priestoroch, ktoré sú opakovane alebo len občasne vystavené vode.okrem mechanickej a vodotesnej ochrany aj vyhotovenie dekoratívnych techník.Spolu v kombinácií s Jupol Strong dosiahnete estetický a funkčný vzhľad priestorov bez škár a jednoduchý na údržbu.Vhodnými podkladmi pre použitie sú jemné drsné betónové povrchy, jemné cementové a vápennocementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové dosky, keramické obklady, kvalitné minerálne a disperzné vyrovnávacie hmoty, dobre prídržné disperzné staré nátery, vláknocementové dosky a pod.Konečnú vrstvu ochránite:a) dvojkomponentným polyuretánovým náterom Hydrosol Polyurethane 2Kb) hmotou Hydrosol Express 1K (pri viac zaťažených povrchoch)Výrobok nie je vhodný pre použitie na podklady, ktoré sú neustále pod vodou.Príprava podkladuA) Ak materiál aplikujete ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na nezaťažené povrchy:Podklad musí byť mierne drsný, tvrdý, suchý, čistý, bez nesúdržných častíc, prachu a iných nečistôt.Hrubé povrchy a povrchy s ostrými hranami vhodne prebrúste alebo zrovnajte a zahlaďte, veľmi hladké primerane zdrsnite.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne jeden deň pre každý mm hrúbky.Betónové povrchy je potrebné nechať schnúť minimálne 1 mesiac.Pri veľmi nasiakavých podkladoch je povinný základný náter (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.).Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu (riedenie s vodou v pomere 1:1) alebo vodou zriedený Jukol Primer (riedenie s vodou v pomere 1:1).B) Ak materiál aplikujete ako dekoratívnu ochranu klasicky upravených stien:Podklad musí byť mierne drsný, tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, bez mastnoty, oleja, prachu a iných nečistôt.Hrubé povrchy a povrchy s ostrými hranami vhodne prebrúste alebo zrovnajte a zahlaďte, veľmi hladké primerane zdrsnite.Podklady musia byť čo najlepšie zrovnané, bez priehlbín a hrebeňov - v prípade potreby ich ešte prebrúste a odprášte.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne jeden deň pre každý mm hrúbky.Betónové povrchy je potrebné nechať schnúť minimálne 1 mesiac.Pri veľmi nasiakavých podkladoch je povinný základný náter (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky a pod.).Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu (riedenie s vodou v pomere 1:1) alebo vodou zriedený Jukol Primer (riedenie s vodou v pomere 1:1).C) Ak materiál nanášate ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na stávajúce keramické obklady:Keramické obklady musia byť dobre prídržné k podkladu, bez dutých miest, suché, čisté, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.Škáry musia byť zrovnané do roviny keramických obkladov.Na vyplnenie a zrovnanie škár odporúčame použiť veľmi pružnú disperznú škárovaciu hmotu Akrinol Fugamix.Veľmi nerovno položené keramické obklady, ktoré z roviny vystupujú o viac ako ±0,5 mm /0,1 m;1 m alebo 2 m nie sú vhodné na vyššie uvedenú úpravu vodotesnou hmotou.Na keramické obklady pred náterom hmoty aplikuje Akrinol Super Grip.AplikáciaVodotesnú hmotu pred použitím dôkladne premiešajte.Pri aplikácií štetkou je možné riedenie vodou do 5%.A) Ak materiál aplikujete ako vodotesnú a dekoratívnu ochranu na nezaťažené povrchy:Hydrosol Decor Base aplikujte v dvoch alebo troch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1 mm.Hrúbka jednotlivých vrstiev musí byť cca 0,5 mm.Hmotu pre každú vrstvu nanášajte na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu (doba schnutia je cca 1-2 hodiny).Hmotu každej nesledujúcej vrstvy nanášajte kolmo na predchádzajúcu.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú resp. tretiu vrstvu môžete prebrúsiť jemným brúsnym papierom.Konečný suchý film následne upravte s Hydrosol Polyurethane 2K v dvoch vrstvách.V prípade hladkého a rovnofarebného povrchu použite Jupol Strong v 2 vrstvách.B) Ak materiál nanášate ako dekoratívnu ochranu na zaťažených povrchoch klasicky upravených stien a nanášanie na stávajúcu keramiku:Povinné je najskôr použitie hmoty Hydrosol Express 1K, ktorú aplikujte v dvoch alebo v troch vrstvách v celkovej hrúbke minimálne 1 mm.Prvú a druhú vrstvu môžete nanášať murárskou štetkou a hladidlom - hrúbka jednotlivých vrstiev je cca 0,5 mm.Hmotu pre každú vrstvu nanášajte na zaschnutú predchádzajúcu vrstvu.Ďalšiu vrstvu vždy nanášajte kolmo na prechádzajúcu vrstvu.Pri použití výrobku na stávajúcich kamenných alebo keramických obkladoch odporúčame armovanie povrchov plastifikovanou sklotextilnou mriežkou JUBIZOL, ktorú osadíte do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.do stykov vertikálnych a horizontálnych plôch, do prestupov potrubí a iných prestupov osaďte špeciálne pružné tesniace pásky a manžety, ktoré tiež osadíte do ešte čerstvej prvej vrstvy hmoty.Výrobok nie je vhodný na použitie na samolepiace pásky!Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. tretiu vrstvu, prebrúsime jemným brúsnym papierom.Hmota sa oveľa ťažšie brúsi ako bežné vyrovnávacie hmoty, preto odporúčame jej nanesenie a zrovnanie čo najlepšie a čo najhladšie bez priehlbín a hrebeňov.Dekoratívna úprava s Hydrosol Decor Base je možná ihneď, keď je hmota Hydrosol Express 1K suchá.Hmotu nanášajte nerezovým oceľovým hladidlom.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. tretiu vrstvu, prebrúsime jemným brúsnym papierom.

DEN BRAVEN - Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA 2,5 kg medovo hnedá
17,73 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Predpripravená hydroizolácia pre priamo použitie pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou - sprchy, toalety, práčovne, pivnice, kuchyne, kúpeľne, umývarne riadu a pod. Vhodná je na vodorovné i zvislé plochy a po vytvrdnutí ostáva trvale pružná. Spotreba: - cca 1-1,5 kg/m2 v dvoch náterochPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnôt, súdržný, pevný. Odstráňte staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Poškodený podklad je nutné vyspraviť napr. opravnou hmotou na betón. Rohy musia byť zaoblené. Nové omietky a betón musia byť spojené a vysušené. Pórovité a savé podklady napenetrujte náterom S-T70. Dilatačné škáry, pracovné medzery, podlahové a stenové spoje je nutné prekryť tesniacimi páskami vloženými do prvej izolačnej vrstvy.Aplikácia Hmotu pred použitím poriadne premiešajte. Aby bola izolácia účinná je potrebné ju naniesť v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu nanášajte výdatne pomocou štetca alebo valčeka vtieraním hmoty do podkladu. Pred nanášaním ďalšej vrstvy , cca po troch hodinách skontrolujte stupeň zaschnutia. Na podlahách, ktoré sú vystavené vyššiemu zaťaženiu je nutné pred nanesením ďalšej vrstvy počkať cca 6 hodín. Druhú vrstvu je možno nanášať rovnakým spôsobom alebo kovovým hladidlom krížom k prvej vrstve. Každá vrstva musí byť na celom povrchu zaschnutá. K lepeniu keramických obkladov používajte flexibilné či elastické lepidlá. Čistenie náradia Náradie ihneď po použití umyte vodou.

DEN BRAVEN - Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA 5 kg medovo hnedá
32,98 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Predpripravená hydroizolácia pre priamo použitie pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou - sprchy, toalety, práčovne, pivnice, kuchyne, kúpeľne, umývarne riadu a pod. Vhodná je na vodorovné i zvislé plochy a po vytvrdnutí ostáva trvale pružná. Spotreba: - cca 1-1,5 kg/m2 v dvoch náterochPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnôt, súdržný, pevný. Odstráňte staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Poškodený podklad je nutné vyspraviť napr. opravnou hmotou na betón. Rohy musia byť zaoblené. Nové omietky a betón musia byť spojené a vysušené. Pórovité a savé podklady napenetrujte náterom S-T70. Dilatačné škáry, pracovné medzery, podlahové a stenové spoje je nutné prekryť tesniacimi páskami vloženými do prvej izolačnej vrstvy.Aplikácia Hmotu pred použitím poriadne premiešajte. Aby bola izolácia účinná je potrebné ju naniesť v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu nanášajte výdatne pomocou štetca alebo valčeka vtieraním hmoty do podkladu. Pred nanášaním ďalšej vrstvy , cca po troch hodinách skontrolujte stupeň zaschnutia. Na podlahách, ktoré sú vystavené vyššiemu zaťaženiu je nutné pred nanesením ďalšej vrstvy počkať cca 6 hodín. Druhú vrstvu je možno nanášať rovnakým spôsobom alebo kovovým hladidlom krížom k prvej vrstve. Každá vrstva musí byť na celom povrchu zaschnutá. K lepeniu keramických obkladov používajte flexibilné či elastické lepidlá. Čistenie náradia Náradie ihneď po použití umyte vodou.

DEN BRAVEN - Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR modrá 13 kg
79,50 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
DEN BRAVEN - Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR modrá 13 kg
79,50 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby v interiéroch i exteriéroch budov - balkóny, terasy, lodžie, mokré prevádzky, sprchy, toalety, pivnice, kuchyne a iné. Vytvára elastický, tesný, vodoodolný a mrazuvzdorný náter s dobrou priľnavosťou k podkladu. Spotreba:- cca 1-1,5 kg/m2 v dvoch náterochPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnoty, voľných častíc, súdržný, pevný a bez antiadhezívnych prostriedkov. Odstráňte olupujúce a krehké nátery. Poškodený podklad je nutné vyplniť. rohy musia byť zaoblené. Nové omietky a betóny musia byť spojené a vysušené. Pórovité a savé podklady natrite náterom s-T70 alebo hĺbkovou penetráciou. Dilatačné škáry, pracovné medzery, podlahové a stenové spoje je nutné prekryť tesniacimi pásmi vloženými do prvej izolačnej vrstvy. Aplikácia Hmotu pred použitím poriadne premiešajte pomocou miešadla. Aby bola izolácia účinná je treba ju naniesť aspoň v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu nanášajte výdatne pomocou štetca alebo maliarskeho valčeka vtieraním hmoty do podkladu. Pred nanášaním ďalšej vrstvy asi po 3 hodinách skontrolujte stupeň zaschnutia. Na podlahách v miestach vystavených zvýšenému zaťaženiu je nutné pred nanesením ďalšej vrstvy počkať aspoň 6 hodín. Druhú vrstvu je možné nanášať rovnakým spôsobom alebo kovovým hladidlom krížom k prvej vrstve. Každá vrstva musí byť na celom povrchu zaschnutá. Hrúbka získaného náteru musí byť cca 1mm. Na úplne suchú izoláciu je možné priamo lepiť keramický obklad alebo dlažbu. K lepeniu keramických obkladov používajte flexibilné alebo elastické lepidlá. Čistenie náradia Použité náradie opláchnite ihneď po práci vodou. 

AUSTIS SANAKRYL TOP - Hydroizolačná stierková hmota ST - šedá 25 kg
179,06 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Jednozložková vodouriediteľná hydroizolačná hmota, ktorá spolu s výstužnou tkaninou tvorí hydroizolačný systém pre opravu plochých striech. Gumova farba na strechu je určená ako základná kotviaca a finálna uzatváracia vrstva. Tento systém sa používa k ochrane, údržbe a opravám starších strešných krytín z asfaltových pásov. V šedom a červenohnedom odtieni je určený aj k údržbe a oprave fóliových krytín. Hmotu je možné použiť i v požiarne nebezpečnom priestore na strechách so sklonom do 15°a ako ochranný náter strešnej izolačnej PUR peny. Súčasne popri nátere strešných krytín je možné použiť hmotu k náterom klampiarskeho príslušenstva strechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a oceľového plechu natretého antikoróznym náterom. Spotreba: - ochranný náter: 0,5 - 1 kg/m- ochranný náter strešnej PUR peny: 1 kg/m2- hydroizolačný systém s tkaninou: 2,5 - 3 kg/m2Riedenie: - v závislosti od spôsobu nanášaniaPríprava podkladu Podklad musí byť očistený od mechanických nečistôt, odmastený, suchý a bez väčších poškodení. Savé podklady a starú asfaltovú krytinu je nutné penetrovať pomocou Forte Penetral. Aplikácia Hmotu nanášajte na pripravený podklad valčekom alebo štetcom v dvoch až troch vrstvách podľa druhu úpravy. Technologická prestávka je minimálne 12 hodín pri teplote 20°C.Aplikácia na asfaltové pásy: Odporúčame dostatočné opravy väčších poškodení - tmelom pripraveným zo Sanakrylu TOP s prímesou kremičitého piesku s maximálnou zrnitosťou 0,5 mm- Hmota je určená aj ako základný a aj ako vrchný náter - základnú vrstvu je potrebné naniesť na dostatočne pripravený podklad.Hydroizolačný systém: Aby hydroizolačná vrstvy spĺňala všetky kladené nároky, je potrebné využiť výstužnú tkaninu. Tkaninu pokladajte do 1. vrstvy hmoty. Celkovo nanášajte 2-3 vrstvy tak, aby bola tkanina na celej ploche pokrytá hmotou. Pri poslednej vrstve je potrebný nános minimálne 1 kg/m2. Ochranný náter:Hmotu je možné aplikovať aj ako ochranný náter. Jedná sa však iba o ochranný náter, ktorý nemá vlastnosti hydroizolácie.Ochranný náter strešnej PUR peny: Hmota je určená aj k ochranným náterom tepelných izolácií striech z PUR peny. Aplikácia sa vykonáva vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním do 7 dní od nástreku PUR peny. Strieda sa neriedený tlakom 250 bar tryskou alebo väčšou. Hmotu je možné pririediť do maximálne 10% vodou. Nanášajte v 1 vrstve na pripravený podklad. Ochranný náter strešných prvkov: Hmota vytvára celistvú pružnú bezšvovú fóliu s vysokou priľnavosťou. Zabraňuje prieniku vlhkosti v spojoch a v rôznych detailoch, spoľahlivo chráni pred nepriaznivými vplyvmi, ktoré by spôsobili degradáciu plechových prvkov. Aplikácia je možná i na staré nátery zbavené nesúdržných a odlupujúcich častí. Aplikujte v 1 vrstve. Skorodované miesta je potrebné vopred ošetriť základnou antikoróznou farbou Eternal Antikor alebo Eternal na kovy. Hmotu nanášajte na pripravený podklad štetcom, valčekom alebo striekaním. 

DEN BRAVEN - Tekutá lepenka šedá 14 kg
69,32 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
DEN BRAVEN - Tekutá lepenka šedá 14 kg
69,32 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Ide o dvojzložkový, trvalo pružný,hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísads cementom. Po vytvrdnutí vytvorí hydroizolačnú membránu. Tekutá lepenkaje vhodná pre izolácie objektov s nízkym radonovým indexom.Nahydroizolacie murovaných, betónových, železobetónovýchkonštrukcií, porobetónov, na potery, mazaniny, omietky, murovacie materiályz pálených tehál, dosky CETRIS a na sadrokartónové konštrukcie. Tekutá lepenka je trvalo pružnádvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, vhodná pod dlažby balkónov, terása lódžií. Určená na hydroizolácie podobklady a dlažby v kúpeľňach, bazénoch alebo vodných nádržia naužitkovú vodu. Vďaka extrémene vysokej priľavosti k podkladom a pružnostije tekutá lepenka vhodná aj do skladby vykurovaných podlah, nad aj podvykurovacie médium. Vhodná na izolácie pivničných priestorov, oporných múrov.Jedno balenie obsahuje sypkú a tekutú zložku. Odolává tlakovej vode. Pre zvýšenieúčinnosti tekutej lepenky sa vkladajú do rohov, kútov a dilatačnýchch škártesniace pásy a priechody. Tekutá lepenkaa jej výhody:-      Vysoká priľnavosť, k stavebným materiálom, navodorovné i zvislé plochy;-         Vhodná na nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby irekonštrukcie;-         Vysoko flexibilná;-         Vysoko kvalitná vodotesnosť-         Po vytvrdnutí trvalo pružná, odolná poveternostnýmvplivom; mrazuvzdorná;-         Odolná chlorovanej vode;-         Interiér a exteriér;-         Odolává tlakovej vode;Technickéúdaje tekutej lepenky:Základ - zložka A: disperzná kvapalná zložka s prísadamiZáklad - zložka B: zmes modifikovaných prísad s cementomZpracovateľnosť: ≈ 2 hod. (po namiešanípri 20°C a 55% rel. vlhkosti)Aplikačná teplota: +10°C až +30°CPribližná spotreba: 1,5 kg/m2 pri2 náteroch (pre stekajúcu  vodu), 2,0 -3,0 kg/m2 pri 3-4náteroch(pro tlakovú vodu)

DEN BRAVEN - Tekutá lepenka šedá 21 kg
83,96 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
DEN BRAVEN - Tekutá lepenka šedá 21 kg
83,96 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Ide o dvojzložkový, trvalo pružný,hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísads cementom. Po vytvrdnutí vytvorí hydroizolačnú membránu. Tekutá lepenkaje vhodná pre izolácie objektov s nízkym radonovým indexom.Nahydroizolacie murovaných, betónových, železobetónovýchkonštrukcií, porobetónov, na potery, mazaniny, omietky, murovacie materiályz pálených tehál, dosky CETRIS a na sadrokartónové konštrukcie. Tekutá lepenka je trvalo pružnádvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, vhodná pod dlažby balkónov, terása lódžií. Určená na hydroizolácie podobklady a dlažby v kúpeľňach, bazénoch alebo vodných nádržia naužitkovú vodu. Vďaka extrémene vysokej priľavosti k podkladom a pružnostije tekutá lepenka vhodná aj do skladby vykurovaných podlah, nad aj podvykurovacie médium. Vhodná na izolácie pivničných priestorov, oporných múrov.Jedno balenie obsahuje sypkú a tekutú zložku. Odolává tlakovej vode. Pre zvýšenieúčinnosti tekutej lepenky sa vkladajú do rohov, kútov a dilatačnýchch škártesniace pásy a priechody. Tekutá lepenkaa jej výhody:-      Vysoká priľnavosť, k stavebným materiálom, navodorovné i zvislé plochy;-         Vhodná na nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby irekonštrukcie;-         Vysoko flexibilná;-         Vysoko kvalitná vodotesnosť-         Po vytvrdnutí trvalo pružná, odolná poveternostnýmvplivom; mrazuvzdorná;-         Odolná chlorovanej vode;-         Interiér a exteriér;-         Odolává tlakovej vode;Technickéúdaje tekutej lepenky:Základ - zložka A: disperzná kvapalná zložka s prísadamiZáklad - zložka B: zmes modifikovaných prísad s cementomZpracovateľnosť: ≈ 2 hod. (po namiešanípri 20°C a 55% rel. vlhkosti)Aplikačná teplota: +10°C až +30°CPribližná spotreba: 1,5 kg/m2 pri2 náteroch (pre stekajúcu  vodu), 2,0 -3,0 kg/m2 pri 3-4náteroch(pro tlakovú vodu)