Penetrácie na betón

Plánujete si zaobstarať DENBIT DISPER AS - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg? Na e-shope nastenky.sk nájdete množstvo tipov z kategórie penetrácie na betón za skvelé ceny a s rýchlym doručením.

Rýchle doručenie! Tovar z kategórie hydroizolácia na betónové plochy, biele oteruvzdorné interiérové farby, akrylátové farby na betón, ubs hmoty na podvozok a dutiny, vykrajovače u Vás môže byť už za 3 dní, pokiaľ je u partnera skladom.

Najviac ľudia kupujú produkty:

AUSTIS FORTE Penetral - penetrácia betónu, omietok, dreva 1 kg

FORTE penetral je penetračný prostriedok pripravený na báze špeciálna vodnej disperzie akrylátových kopolymérov vyznačujúci sa veľkým prienikom do savých materiálov a špeciálnych aditív.  Oblasť použitia:  FORTE penetral sa používa pre penetráciu savých podkladov ako je betón, omietky, sadrokartónové, vláknocementové, cementotrieskové dosky, anhydrit, drevo i. pre spevnenie podkladu a zlepšenie priľnavosti následných vrstiev tmelov, lepidiel príp. náterových hmôt. FORTE penetral nie je vhodný na nevyzreté cementové a vlhké podklady  Spotreba: 0,15–0,20 kg/m2 spracovanie:FORTE penetral sa nanáša štetcom alebo maliarskou štetkou na vyzretý suchý, čistý, odmastený podklad zbavený všetkých zvyškov starých náterov pri teplote okolia aj podkladu v rozmedzí 5 ° C až 30 ° C. na takto pripravený podklad nanášame ďalšie hmoty po zaschnutí penetrácie tj. cca po 4 až 6 hodinách. Náradie je nutné ihneď po ukončení práce umyťvodou.

Do obchodu
DENBIT DISPER A - Gumoasfaltová penetrácia cierna 10 kg

Gumoasfaltová penetrácia určená k priamemu použitiu bez riedenia. Má výbornú hĺbkovú penetračnú schopnosť s bezpečnosťou v kontakte s polystyrénom. Je bez zápachu s veľmi dobrou prídržnosťou na podklad. Ako roztok pre penetračnú vrstvu pod hydroizolačné nátery a asfaltové pásy a tepelne zvariteľné asfaltové pásy. Vhodná pod nátery DenBit Disper DN, Disper Styro LT, 2k Hydrobit Fast a iné asfaltové hmoty.  Spotreba: - cca 0,2-0,3 kg/m2 pri hrúbke 0,1 mm Druh podkladu  Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, drevo, lepenky a bitúmenové nátery.  Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý a pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť všetky staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami.  Aplikácia  Rozmiešanú hmotu naneste celoplošne pomocou maliarskej štetky alebo kefy. Po zaschnutí penetrácie asi za 3 hodiny je možné nanášať hydroizoláciu DenBit Disper DN alebo vykonávať zhotovenie nastaviteľných pásov za horúca. Pri veľmi nasiakavom podklade nanášajte 2 nátery DenBitu Disper A vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.  Čistenie  Za čerstva je možné náradie očistiť vodou.Po zaschnutí technickým benzínom. 

Do obchodu
BETONKONTAKT - Kotviaca penetrácia modrá 13 kg

Separačný kotviaci náter pre nasledujúce vrstvy na vnútorné a vonkajšie použitie. Slúži pre spevnenie kritických podkladov - leštený betón, železobetón, steny, podlahy a stropy. Vhodný je aj na prípravu betónových povrchov pred nanášaním sádrových hmôt. Je difúzny a poveternostne stály.  Spotreba: - cca 0,2 kg/m2 Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, oleja a mastnoty. Nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť.  Aplikácia Pred aplikáciu náter dôkladne premiešajte. Nanáša sa v jednej vrstve. Počas aplikácie je nutné BetonKontakt premiešavať, aby si udržal rovnomernú konzistenciu. Pretierateľný je cca po 10 hodinách pri ideálnych klimatických podmienkach.  Čistenie náradia Náradie ihneď po použití umyte vodou.

Do obchodu
Primer ALFA - Uzatváracia penetrácia 5 l

Uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára adhézny mostík medzi následnými vrstvami. Zabezpečuje spevnenie a zjednotenie nasiakavosti sádrových a cementových povrchov a ako penetrácia je vhodná pri aplikácií cementu na sádru. Použiteľná pod nivelačné hmoty, penetrovanie omietok, stierok, mált, náterov a poterov.  Spotreba: - cca do 20 m2/L pri riedení 1:3 na slabo nasiakavom podklade  Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, bez špiny, prachu, mastnôt a iných nečistôt.  Aplikácia  Penetráciu je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Po zaschnutí nanášame ďalšiu technologickú vrstvu - malta, betón, lepidlo, náter a iné priamo na penetrovaný povrch. V prípade nanášania v jednej vrstve použite len neriedený Primer Alfa.  Penetrácia, uzavretie podkladu a kotvenie: Náter možno riediť vodou v pomere 1:3. Pri aplikácií na veľmi savý podklad náter nerieďte. Po zaschnutí nanášajte nivelačné hmoty, omietku priamo na zaschnutý povrch. V tomto prípade je spotreba pre náter cca 0,04-0,1 L/m2.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác umyte ihneď vodou. 

Do obchodu
DENBIT DISPER AS - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg

Vodou riediteľná penetrácia na suchý i vlhký podklad. Má výbornú penetračnú schopnosť s rýchlym schnutím - riadna suchosť už po 6 hodinách. Ako roztok je vhodná na vytvorenie penetračnej a adhéznej vrstvy pod hydroizolačné nátery, asfaltové pásy a pod tepelne zvariteľné aslfaltové pásy.  Spotreba: - cca 0,03-0,06 kg/m2 pod hyd. pásy - cca 0,15-0,3 kg/m2 pod hyd. pásy Riedenie: - vodou  Druh podkladu  Betón a podobné minerálny podklady, cementové, cemento-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, drevo, plechové krytiny, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze.  Príprava podkladu  Podklad musí byť súdržný, pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý a pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny v asfaltových pásoch rozrežte do kríža a podlepte strešným bitúmenovým lepidlom alebo DenBit Bond. Malé nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkou DenBit U. V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami.  Aplikácia  Penetrácia pod izolačné nátery:  Pre úpravu podkladu použite penetráciu vo forme roztoku zmiešaného s vodou v pomere 1:9 ( DenBit DISPER AS:voda) Pod tepelne zvariteľné pásy:  Podklad ošetrite roztokom penetrácie v pomere s vodou 1:4. naneste na podklad jednu vrstvu pomocou maliarského štetca alebo kefy.  Čistenie náradia Náradie ihneď po použití očistite vodou. Po zaschnutí je možné čistenie technickým benzínom. 

Do obchodu
DENAS - Hĺbková penetrácia transparentná 5 kg

Penetračný prostriedok pre zjednotenie savosti a spevnenie podkladu savých materiálov. Zvyšuje súdržnosti vrchných náterov s podkladom, penetruje do hĺbky s použitím v interiéri i exteriéri. Používa sa pre penetráciu betónových konštrukcií, betónových podláh, vláknocementových a betónových pálených strešných krytín, fasádnych povrchov a ďalších stavebných materiálov.  Výdatnosť:  - cca 10 m2/kg Riedenie:  - vodou  Príprava podkladu  Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný, zbavený nečistôt aj mastnoty. Nesúdržné časti povrchu je potrebné prebrúsiť alebo mechanicky odstrániť. Staré strešné krytiny je potrebné zbaviť machov a lišajníkov pomocou vysokotlakového čističa alebo iným vhodným prípravkom.  Aplikácia  Penetráciu pred použitím zrieďte s vodou v pomere 1:1 a dobre premiešajte. Následne aplikujte na podklad štetkou, valčekom alebo striekaním v takej vrstve, aby vsiakla do podkladu. Silne savé podklady je možné napustiť dvojnásobným náterom.Prebytočnú penetráciu odstráňte.  Ďalšie vrstvy je možné aplikovať po dokonalom zaschnutí penetrácie - najskôr po 4 hodinách.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác umyte vodou. 

Do obchodu
DENAS - Hĺbková penetrácia transparentná 10 kg

Penetračný prostriedok pre zjednotenie savosti a spevnenie podkladu savých materiálov. Zvyšuje súdržnosti vrchných náterov s podkladom, penetruje do hĺbky s použitím v interiéri i exteriéri. Používa sa pre penetráciu betónových konštrukcií, betónových podláh, vláknocementových a betónových pálených strešných krytín, fasádnych povrchov a ďalších stavebných materiálov.  Výdatnosť:  - cca 10 m2/kg Riedenie:  - vodou  Príprava podkladu  Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný, zbavený nečistôt aj mastnoty. Nesúdržné časti povrchu je potrebné prebrúsiť alebo mechanicky odstrániť. Staré strešné krytiny je potrebné zbaviť machov a lišajníkov pomocou vysokotlakového čističa alebo iným vhodným prípravkom.  Aplikácia  Penetráciu pred použitím zrieďte s vodou v pomere 1:1 a dobre premiešajte. Následne aplikujte na podklad štetkou, valčekom alebo striekaním v takej vrstve, aby vsiakla do podkladu. Silne savé podklady je možné napustiť dvojnásobným náterom.Prebytočnú penetráciu odstráňte.  Ďalšie vrstvy je možné aplikovať po dokonalom zaschnutí penetrácie - najskôr po 4 hodinách.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác umyte vodou. 

Do obchodu

Najhľadanejšie