NON SLIP AGENT - Protišmykový prášok 0,33 l
17,57 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
NON SLIP AGENT - Protišmykový prášok 0,33 l
17,57 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Protišmyková prísada pozostávajúca z ľahkých dutých mikroguličiek. Používa sa hlavne ako prísada do farieb na betón a strechy (Betolux, Panssarimaali).

Protišmyková prísada - RAPTOR TRACTION 200 g
8,73 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
Protišmyková prísada - RAPTOR TRACTION 200 g
8,73 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Aktivácia RAPTOR + protišmyková prísada1. NAMIEŠAŤ tužidlo po hranicu fľaše (to zodpovedá 250 ml RAPTOR Tužidla). Nasadiť viečko a ZAMIEŠAŤ fľašu s tužidlom intenzívne po dobu minimálne 2 minút.2. Polovicu (500 ml) obsahu fľaše odliať do čistej prázdnej nádoby.3. Polovicu (100 g) protišmykovej prísady primiešať do fľaše s hmotou RAPTOR.4. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.5. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI). Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.6. Ostatnú časť hmoty vliať späť do fľaše, pridať 100 g protišmykovej prísady.7. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.8. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI).Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry. Opravu alebo ďalšie vrstvy môžete vykonávať po jednoduchom očistení a odmastnení povrchu. Zníženie časov odvetrania, nadmerná hrúbka náteru a / alebo zníženie teploty spomalí dobu schnutia.

DETECHA Protišmyková prísada do farieb na podlahu 250 g
22,20 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DETECHA Protišmyková prísada do farieb na podlahu 250 g
22,20 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Špeciálna prísada do náterových hmôt zlepšuje protišmykové vlastnosti natieraných povrchov. Prípravok vytvára ľahko zdrsnený povrch, ktorý znižuje riziko pošmyknutia, zvyšuje mechanickú pružnosť podkladu a Non-Slip eliminuje hluk z pneumatík pri parkovaní vozidiel. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné použitie - garáže, dielne, sklady, parkovacie stany, chodníky, bazény, pivnice, schodištia, balkóny či terasy. Po primiešaní do farby prísada nesadá na spodok farby. Použitie prísady ľahko zmatní natretý povrch. Spotreba: - 250g na 5kg natuženej hmoty Príprava podkladu Náter s protišmykovou prísadou je možné aplikovať na betón, stierku a poprípade aj na natreté plochy. Nenatierané plochy musia byť vopred ošetrené penetráciou. Nesavé plochy alebo už natreté plochy nie je potrebné penetrovať. Spôsob spracovania vsypu do Epoxybanu Na nový betón naneste najskôr penetračný náter. Penetráciu vykonávajte podľa návodu uvedeného na obale.Zložku A dobre rozmiešajte mechanickým miešadlom. Prisypávajte, za stáleho miešania potrebné množstvo protišmykovej prísady. Po opatrnom a dôkladnom premiešaní postupne pridávajte zložku B s tužidlom a všetko spolu dôkladne premiešajte v celom objeme až kým nevznikne homogénna hmota. Priemerná doba miešania elektrickým miešadlom je cca dve minúty. Zaťažovanie Natretá podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Vyzretá a pripravená na plné zaťaženie je za cca 5-7 dní. Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieŠkodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2 Prvky označeniaPokyny pre bezpečné zaobchádzanieP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P260 Nevdychujte prach.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení.

DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 1 kg mliečne biela
11,15 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 1 kg mliečne biela
11,15 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podkladePríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častí prachu, mastnôt a oleja. Aplikácia 1. Príprava polymérovápennej malty: Malta sa pripraví z vápenného hydrátu a piesku obvyklým spôsobom. Dávkuje sa cca 10% koncentrátu na obsah hydrátu a súčasne sa zníži dávka vody na potrebnú konzistenciu. Malta ma zvýšenú prídržnosť k podkladu, vyššiu pevnosť a pružnosť. 2. Malty so zvýšenou odolnosťou: Stavebná hmota sa pripraví obvyklým spôsobom, pričom sa pri konci miešania nahradí časť zámesovej vody prídavkom koncentrátu v množstve 5 až 8% na hmotnosť použitého cementu v hmote. 3. Uzavtvárací náter cementových povrchov: Na 1 diel koncentrátu sa pridá 4 až 5 dielov vody a po zmiešaní sa pridajú 4 diely cementu. Zmes sa nanáša štetkou alebo kartáčom na podklad predtým penetrovaný.Náter je vhodný ako koncová úprava všetkých pohľadových a nekonštrukčných betónov. 4. Penetrácia podkladu: Penetrovať je možné akýkoľvek savý podklad.Náter sa pripraví zriedením s vodou v pomere 1:10 až 1:50 dielov. Pri aplikácií na veľmi savý podklad, náter po zaschnutí opakujte. Nanáša sa štetcom alebo rozlievaním, nástrek nie je tak účinný. Vzniknuté mláky alebo prebytočný nános sa rozmetie alebo vysaje hubkou. Zaschnutie trvá cca 3 hodiny, urýchli sa vyššou teplotou a cirkuláciou vzduchu. Ošetrený podklad má vyššiu pevnosť povrchu a je možné ho ďalej upravovať finálnymi nátermi alebo omietkami, ktoré rovnomerne zakotvia. Náradie je vhodné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a je potrebné ho ihneď po skončení práce umyť vodou. 

DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 5 kg mliečne biela
52,55 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 5 kg mliečne biela
52,55 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podkladePríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častí prachu, mastnôt a oleja. Aplikácia 1. Príprava polymérovápennej malty: Malta sa pripraví z vápenného hydrátu a piesku obvyklým spôsobom. Dávkuje sa cca 10% koncentrátu na obsah hydrátu a súčasne sa zníži dávka vody na potrebnú konzistenciu. Malta ma zvýšenú prídržnosť k podkladu, vyššiu pevnosť a pružnosť. 2. Malty so zvýšenou odolnosťou: Stavebná hmota sa pripraví obvyklým spôsobom, pričom sa pri konci miešania nahradí časť zámesovej vody prídavkom koncentrátu v množstve 5 až 8% na hmotnosť použitého cementu v hmote. 3. Uzavtvárací náter cementových povrchov: Na 1 diel koncentrátu sa pridá 4 až 5 dielov vody a po zmiešaní sa pridajú 4 diely cementu. Zmes sa nanáša štetkou alebo kartáčom na podklad predtým penetrovaný.Náter je vhodný ako koncová úprava všetkých pohľadových a nekonštrukčných betónov. 4. Penetrácia podkladu: Penetrovať je možné akýkoľvek savý podklad.Náter sa pripraví zriedením s vodou v pomere 1:10 až 1:50 dielov. Pri aplikácií na veľmi savý podklad, náter po zaschnutí opakujte. Nanáša sa štetcom alebo rozlievaním, nástrek nie je tak účinný. Vzniknuté mláky alebo prebytočný nános sa rozmetie alebo vysaje hubkou. Zaschnutie trvá cca 3 hodiny, urýchli sa vyššou teplotou a cirkuláciou vzduchu. Ošetrený podklad má vyššiu pevnosť povrchu a je možné ho ďalej upravovať finálnymi nátermi alebo omietkami, ktoré rovnomerne zakotvia. Náradie je vhodné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a je potrebné ho ihneď po skončení práce umyť vodou. 

DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov 1 l hnedá
5,83 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov 1 l hnedá
5,83 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie. Čistenie Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 5 l
24,29 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 5 l
24,29 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie. Čistenie Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 10 l
48,41 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 10 l
48,41 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie. Čistenie Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

DEN BRAVEN - Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt 1 l nažltlá
5,74 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety. Spotreba:- 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C- 1,5 L / 100 kg cementu do -10°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia je nutné dôkladne miešanie cca 2 minúty pri 1 m3 zmesi. Teplota betónu pri príprave nesmie poklesnúť pod +5°C, lepšie však po +10°C. Pri betónovaní za nízkych teplôt je nutné postupovať podľa zásad pre betonáž pri nízkych teplotách. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. Čistenie Materiál umyte ihneď po použití vodou. 

DEN BRAVEN - Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt 5 l nažltlá
24,49 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety. Spotreba:- 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C- 1,5 L / 100 kg cementu do -10°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia je nutné dôkladne miešanie cca 2 minúty pri 1 m3 zmesi. Teplota betónu pri príprave nesmie poklesnúť pod +5°C, lepšie však po +10°C. Pri betónovaní za nízkych teplôt je nutné postupovať podľa zásad pre betonáž pri nízkych teplotách. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. Čistenie Materiál umyte ihneď po použití vodou. 

AUSTIS ETERNAL - Kremičité plnivo do podlahových náterov 4,8 kg
8,32 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
AUSTIS ETERNAL - Kremičité plnivo do podlahových náterov 4,8 kg
8,32 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Kremičité plnivo vhodné k zvýšeniu drsnosti povrchu natieraných betónových podláh. Vyznačuje sa vysokou čistotou a tvrdosťou. Je vhodné do náterov použitých pre náter podláh v skladoch, predajniach, dielňach, garážach, výstavných priestorov a pod. Uplatňuje sa aj v ďalších prípadoch, ktoré vyžadujú vysoko čisté a tvrdé inertné plnivo. Spotreba: - 0,05 - 0,2 kg / kg náterovej hmoty- 1 kg / 1 kg pri použití Eternal KomfortPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, očistený od voľných mechanických nečistôt a mastnoty. Aplikácia Pri príprave samonivelačnej stierkovej hmoty pridávajte plnivo za stáleho miešania do natuženej zmesi Eternal Komfort a miešajte 5 minút. Pripravenú hmotu nechajte odstáť 5 minút, krátko premiešajte a môžete aplikovať. Hmotu vylejte na podlahu a pomocou nerezového hladidla naneste na podklad. Doba spracovateľnosti pripravenej hmoty je do 2 hodín - z tohto dôvodu odporúčame pripraviť si také množstvo hmoty, ktoré je možné spracovať v danom čase. Povrchová úprava je plne zaťažiteľná po 5-7 dňoch. Plnivo je možné použiť aj k zvýšeniu povrchovej drsnosti podkladových náterov - Eternal Stabil, Eternal Epoxy Stabil, Eternal Rop-Izol, Eternal na bazény. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy biela 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy biela 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy zelená 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy zelená 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy hnedá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy hnedá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy šedá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy šedá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy modrá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy modrá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy čierna 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy čierna 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy červená 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy červená 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy oranžová 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy oranžová 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

DEBBEX - Akrylátové chipsy svetlomodrá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024
DEBBEX - Akrylátové chipsy svetlomodrá 500 g
23,50 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívnym plnivom na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, či fasády. Obsahujú aditíva voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom.Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu. Farby je možné použiť jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácií. Slúžia na posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc a farieb s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh. Aplikácia Akrylátový chips sa aplikuje vyhodením do vzduchu nad čerstvý náter. Musia padať na náter pozvoľna voľnou váhou, pretože je dôležité vyhadzovať ich nahor a nie priamo na podlahu. Chipsy je potrebné chrániť resp. zafixovať vrchný náterom. 

HB BODY 955 ANTISLIP - Protišmyková hmota do 2K polyuretánovej hmoty 120 g
5,16 €
Uvedená cena je platná k 12.06.2024

Protišmyková prísada ako doplnkový produkt do rady 955 Tough Liner. Na zabezpečenie maximálneho protišmykového efektu naneste hrubú textúru pomocou UBS pištole.Výdatnosť: - 120 g na 800 ml pripravenej hmoty 955Použitie protišmykovej prísady má protišmykový účinok v súlade s EN 13036-4.