Tmely a lepidlá HENKEL

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám čierna 0,3 L je skvelá voľba! U nás nájdete množstvo originálnych tipov z kategórie za najvýhodnejšie ceny.

U partnera nastenky.sk práve prebieha akcia na CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám čierna 0,3 L z kategórie tmely a lepidlá henkel, tak neváhajte a ušetrite ešte dnes. Výber cenových trhákov z kategórie latexové fasádne farby pravidelne aktualizujeme, aby ste skutočne ušetrili.

Kvalitné a cenovo výhodné produkty z kategórie nájdete teraz na eshope. Hľadáte niečo iné? Prezrite si tiež ďalšie sekcie a nechajte sa inšpirovať pravidelne aktualizovanou ponukou cenových trhákov.

Ak hľadáte najlepšie z kategórie tmely a lepidlá henkel, u nás ste správne. Zaobstarajte si tovar ešte dnes a za výhodnú cenu.

Pokiaľ hľadáte škrabáky, ste u nás na správnej adrese. Tým ale naša ponuka nekončí, nenechajte si ujsť ani bestsellery z kategórie tmely a lepidlá henkel za skvelé ceny.

Rýchle doručenie! CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón červená 0,28 L z kategórie tmely a lepidlá henkel u Vás môže byť už za 3 dní, pokiaľ je u partnera skladom.

Najviac ľudia kupujú produkty:

CERESIT CS 38 - Tmel odolávajúci teplotám čierna 0,3 L

Tepelne odolávajúc tmel so špeciálnym zložením na spoje málo vystavené vibráciám a na teploty až do 1200 °C. Má dobrú priľnavosť k väčšine bežných stavebných materiálov, nezmršťuje sa a odoláva priamemu plameňu.Vhodný je na opravy prasklín pecí/v peciach, utesnenie škár vystavených priamemu plameňu, upevnenie ohňovzdorných panelov, výfukové rúry u na tmelenie a spoj pre kachle, varné kotly, pece, komíny a grily.Príprava podkladuVšetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.Neporézne povrchy (hliník, sklo) možno odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne povrch utrieť čistou látkou.AplikáciaPomocou aplikačnej pištole naneste tmel a v prípade potreby povrch tmelu uhlaďte špachtľou.Tmel nechajte najmenej dva dni schnúť a potom pomaly, a postupne zvyšujte teplotu, aby nedošlo k vzniku bublín.Suchá špára nesmie byť v kontakte so stojatou vodou.Čistenie náradiaPracovné nástroje ešte pred zaschnutím očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

Do obchodu
CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón červená 0,28 L

Tepelne odolný elastický tmel, ktorý je stabilný a elastický v rozsahu teplôt od -65°C do +260°C. Využíva sa na tesniace a lepiace aplikácie vystavené vysokým teplotám, tesnenie v čerpadlách a motoroch, utesňovanie spojov vystavených dlhodobo zvýšeným teplotám, ako je tomu pri peciach a komínových konštrukciách.Tmel má dobrú priľnavosť k väčšine nesavých materiálov so špecifickým zápachom počas vulkanizácie.Príprava podkladuVšetky povrch musia byť čisté a suché, bez prachu a mastnoty.Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.Neporézne povrchy je možné odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je treba povrch utrieť čistou handrou.AplikáciaPomocou aplikačnej pištole vtlačte tmel tesne do škáry.Osobitnú pozornosť je treba venovať adhézií v rohoch.Uhlaďte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou.Po približne 15 minútach prestane byť povrch silikónu lepkavý.Neodporúčame silikón pretierať, pretože farba na povrchu silikónu nebude držať kvôli jeho elasticite.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite lakovým benzínom. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné upozornenia H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťPočas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

Do obchodu

Najhľadanejšie