Balakryl - Napúšťadlo na drevo bezfarebný 2 l

24,21 € Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Do obchodu

Balakryl Napúšťadlo je vodou riediteľné fungicídne napúšťadlo na bezfarebné napúšťanie všetkých druhov dreva pod vodou riediteľné aj syntetické laky,lazúry a krycie farby v interiéri aj exteriéri. Ochranné látky prenikajú hlboko do štruktúry dreva a predlžujú životnosť vrchného náteru. Napúšťadlo zabezpečuje preventívnu ochranu drevených stavieb, trámov, plotov, okenných rámov, plotov, záhradného nábytku, pergol a pod. Obsahuje účinné látky, ktoré chránia drevo proti drevokazným a drevozafarbujúcim hubám a plesniam (proti hnilobe) vo vonkajšom prostredí alebo v interiéroch, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo napadnutia dreva. Napúšťadlo nie je určené na nátery drevených materiálov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, včelích úľov a skleníkov.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Vlastnosti
-dhodobá prevencia proti drevkaznému hmyzu, hubám, plesniam a zamodraniu
-povrchová a hĺbková impregnácia do štruktúry dreva
-rýchleschnúce
-odpudzuje vodu
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Odtiene: bezfarebný
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku : ZmesAquatic Acute 1, H400Aquatic Chronic 1, H410ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnostiTento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.2.2 Prvky označovaniaPiktogramy nebezpečnosti :

Výstražné slovo :PozorVýstražné upozornenia: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Najhľadanejšie